Hvis din mor eller far bliver akutindlagt

Du kan stå i en situation, hvor din mor eller far pludselig bliver indlagt. For det meste sker det frivilligt, nogle gang sker det med tvang, når den syge ikke kan passe på sig selv eller er til fare for andre.

Hvis det sker, at du en dag står med din forælder alene og ikke synes, du selv kan overskue situationen, skal du kontakte en voksen, du har tillid til, så du kan få hjælp til, hvad du skal gøre. Du kan også ringe til din læge, lægevagten, en psykiatrisk skadestue, akutteam eller døgnvagt. Tilbud til psykisk syge har lidt forskellige navne. Her vil der være nogen, der kan guide dig til, hvad du kan gøre og hvordan de kan hjælpe til. De kan også fortælle, hvad der kommer til at ske, hvis din forælder f.eks. kommer på psykiatrisk skadestue.

Måske føler du, at du skal tage med på skadestuen. Det er helt i orden, men du skal helst også have en voksen med, så du ikke står alene med følelsen af ansvaret for din syge forælder.

På psykiatrisk skadestue tager de stilling til, om din forælder skal indlægges eller henviser til andre former for hjælp. Personalet skal også at tage sig af de pårørende, især når det er børn og unge under 18 år. Så hvis du kommer alene sammen med din syge forælder, skal de hjælpe dig med f. eks. at kontakte kommunen, hvis du ikke har nogen, du kan være hos, og din forælder bliver indlagt.

Mange steder i psykiatrien er der særligt uddannet personale, der skal have fokus på børn og unge som pårørende. Det betyder, at du kan få tilbudt en eller flere samtaler om din forælders psykiske sygdom og hvad den betyder for dig. Og at de også kan hjælpe dig videre i systemet, så du kan få den rette hjælp og støtte videre frem. Det kan være at deltage i en børne- og ungegruppe eller snakke med en psykolog, en terapeut, socialrådgiver eller anden fagperson, der har særlig viden om børn og unge som pårørende.